Η ΙΑΤΡΟΣ

Μαρία Γιαννοπούλου

Η ΙΑΤΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ιατρός και Ιδιοκτήτρια της

ΜY DERMA CLINIC

Dermatology & Aesthetic Clinic

  • Η ιατρός είναι απόφοιτος της Ιατρικής σχολής Medicina si Farmacie Universitatea De Craiova.
  • Ακολουθεί  η ειδικότητα της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στο νοσοκομείο Spitalul clinic De Dermatologie «Colentina» στο Βουκουρέστι όπου και λαμβάνει τον τίτλο της Ειδικότητας.
  • Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης εξειδικεύεται σε τομείς Αισθητικής και Κλινικής Δερματολογίας.
  • Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας (ΕΚΕΠΥ).

 

Η ιατρός πέρα από τις πολύτιμες γνώσεις  που απoκόμισε κατά τη διάρκεια των σπουδών της, κατάφερε να υιοθετήσει τη νοοτροπία του σύγχρονου δερματολόγου και να καλύπτει κάθε επεμβατική και αισθητική πράξη, με πρωταρχικό στόχο τη φυσικότητα του αποτελέσματος.